Particulieren

Schadeverzekeringen

Een nieuwe auto, een vakantie of de huishoudelijke inboedel van een woning: het zijn aankopen waar veel geld mee is gemoeid. De nieuwe eigenaar beschermt deze investeringen graag met een goede verzekering. Maar wat is een passende en ook goede verzekering?

Om u een inzicht te geven in de verschillende mogelijkheden is het van belang onderscheid te maken tussen de verschillende schadeverzekeringen voor u als particulier. Ook is het van belang dat u zich goed informeert of laat informeren over de verschillende dekkingsvormen, uitsluitingen, tarieven en verdere (on)mogelijkheden. De meeste schadeverzekeringen komen tot stand na het invullen van een aanvraagformulier waarbij de kandidaat verzekerde aan de verzekeraar informatie verstrekt over het te verzekeren object. Het is van groot belang om de juiste en volledige informatie te verstrekken omdat onjuiste informatie of verzwijging de verzekering nietig maakt. Ook is het verstandig om eventuele dubbele dekkingen uit te sluiten, al is in die gevallen wettelijk geregeld welke verzekeraar bij schade voor vergoeding dient te zorgen. De formele verzekeringovereenkomst wordt vastgelegd in een polis. In de bij de polis behorende voorwaarden worden details vastgelegd op alle gebieden die van belang zijn zoals dekking, uitsluitingen, schadevergoeding en verplichtingen van verzekerde en verzekeraar.

De verschillende verzekeringen waarmee u te maken kunt krijgen worden onderverdeeld in rubrieken zoals:

  • recht en plicht,
  • wonen,
  • verkeer,
  • recreatie en
  • inkomen of medische kosten.