Particulieren

Sparen

Sparen is een vorm van beleggen. Sparen is het streven naar een zo hoog mogelijk rendement met zo weinig mogelijk risico.
Bij sparen spelen feitelijk vier factoren een rol:

  • Doel: bijvoorbeeld het behalen van rendement en het realiseren van een inkomen uit renteopbrengsten
  • Beleggingshorizon: korte termijn (tot 1 jaar)
  • Risico: laag
  • Rendement: laag

Als u kijkt naar de wijze waarop u met uw geld omgaat, zult u altijd deze vier kenmerken tegenkomen. Kenmerken die elkaar beïnvloeden.