Particulieren

Veelgestelde vragen

 • Kan de ex-echtgenoot van een overledene in aanmerking komen voor een nabestaandenuitkering?
  Dit is onder voorwaarden inderdaad mogelijk. Met name de ex-partners die door het vervallen van de alimentatieplicht in financiële problemen zouden kunnen komen worden geholpen.
 • Waarom stopt de ANW-uitkering op de AOW-gerechtigde leeftijd?
  Omdat de nabestaande dan een AOW-pensioen krijgt.
 • Bij wie vraag ik een ANW uitkering aan?
  Deze kan door de uitkeringsgerechtigde aangevraagd worden bij de Sociale Verzekeringsbank.
  De Sociale Verzekeringsbank wil tot een jaar terug gaan indien u vergeten bent om een uitkering aan te vragen.
 • Wanneer kan het nabestaandenpensioen te laag zijn?
  Het nabestaandenpensioen is meestal afgeleid van het ouderdomspensioen. Als er dus een tekort is aan ouderdomspensioen werkt dit door in het nabestaandenpensioen. Maar er kunnen ook andere oorzaken zijn die voor een te laag nabestaandenpensioen zorgen:
  - De partner heeft geen recht op Anw
  - De partner heeft geen recht op nabestaandenpensioen
  - Het nabestaandenpensioen is op risicobasis verzekerd

-- splitter line - remove this to remove the split --

 • Ik wil graag weten hoe ik of mijn partner er voor sta als één van beiden komt te overlijden? Welke informatie heeft een financieel planner nodig om ons goed te kunnen adviseren?
  Het is op de eerste plaats van belang dat u samen nadenkt over het inkomen dat u wilt hebben als één van beiden komt te overlijden. Praat eens met uw partner over de situatie die dan (financieel) ontstaat. Bent u of uw partner dan nog in staat om uw baan naar behoren    uit te kunnen oefenen? Is de achterblijvende partner in staat om al of niet parttime werken te combineren met de opvoeding van de kinderen? Probeer uw wensen zo goed mogelijk te formuleren en lever indien mogelijk de navolgende bescheiden aan:
  • Pensioenopgaven van de huidige en vorige werkgevers om te kunnen laten beoordelen of het nabestaandenpensioen op risicobasis of op opbouwbasis verzekerd was. Als u namelijk wisselt van werkgever en u had een nabestaandenpensioen op risicobasis dan is dit verloren gegaan!
  • Het echtscheidingsconvenant om te zien hoe het nabestaandenpensioen is verdeeld en of een deel van het nabestaandenpensioen wellicht toekomt aan de ex-partner
 • Heb ik als samenwonende partner automatisch recht op nabestaandenpensioen als mijn vriend overlijdt?
  Neen, veel pensioenuitvoerders (verzekeraars, pensioenfondsen) stellen het hebben van een samenlevingscontract verplicht. Als je samenwoont en je hebt een samenlevingscontract dan zul je de pensioenuitvoerder hiervan zelf op de hoogte moeten brengen.

 

-- splitter line - remove this to remove the split --

 • Ik verdien het minste, dan hoeft er op mijn leven toch niets verzekerd te worden?
  U doet er verstandig aan serieus te (laten) kijken naar de risico’s die u loopt als u of uw partner komt te overlijden. Stel dit niet uit. Voor het bepalen van een premie voor een overlijdensrisicoverzekering speelt de leeftijd op het moment van afsluiten alsmede de gezondheid een belangrijke rol. De op de ingangsdatum bepaalde premie blijft gedurende de gehele looptijd gelijk. Regel uw zaken als het goed gaat…
  Ook al heeft u als achterblijvende partner een goede baan. Tref ook een extra voorziening als u geen appeltje voor de dorst heeft en de minst verdienende partner komt te overlijden.