Particulieren

Verandering van werkgever

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik van werkgever verander?
Als u van baan verandert, bouwt u geen pensioen meer op bij uw oude werkgever. De opbouw van uw pensioenaanspraken ligt dan stil. Er is sprake van een zogenaamd slaperspensioen. Uw pensioen groeit dan alleen nog aan door rente- en beleggingsopbrengsten, maar niet meer door nieuwe premiestortingen. U kunt er ook voor kiezen om de waarde van dit slaperspensioen in te brengen in de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Dit noemt men ook wel waardeoverdracht.

Waardeoverdracht
Door waardeoverdracht telt de ingebrachte pensioenwaarde mee voor de opbouw van het pensioen bij uw nieuwe werkgever. Het hangt af van uw persoonlijke omstandigheden of deze waardeoverdracht voor u zinvol is. Er zijn geen algemene regels voor te geven. Laat u hierover informeren door één van de adviseurs van Finova

Op 21 november2017 is het Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen aangenomen door de Tweede Kamer. Dit regelt regelt dat kleine pensioenen worden samengevoegd tot één groter pensioen. Zo behouden werknemers met meerdere kleine pensioenen hun aanspraak voor een goede oudedagsvoorziening.

In het wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen wordt het recht op afkoop vervangen door een recht op automatische waardeoverdracht. Door de wetswijziging wordt het voor pensioenuitvoerders eenvoudiger om kleine pensioenen samen te voegen. Het kleine pensioen (minder dan 467 euro per jaar) wordt niet afgekocht, maar gaat over naar de volgende pensioenuitvoerder. Verder regelt het wetsvoorstel dat hele kleine pensioenen (minder dan 2 euro) mogen vervallen. Tot slot wordt in het wetsvoorstel verduidelijkt onder welke voorwaarden een fonds eenzijdig al opgebouwde pensioenaanspraken naar een hogere pensioenleeftijd mag omzetten.

Planning

  • Beoogde invoeringsdatum Wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen: 1 april 2018
  • Start automatische waardeoverdracht nieuwe kleine pensioenen: 1 januari 2019
  • Verval pensioenen kleiner dan 2 euro per jaar: vanaf 1 januari 2019
  • Start automatische waardeoverdracht bestaande kleine pensioenen: 1 januari 2020

Bron: Tweede Kamer