Particulieren

Spaarloon

De spaarloonregeling is per 1 januari 2012 vervallen. Werknemers die meededen aan de spaarloonregeling kunnen het tegoed vanaf 1 januari 2012 in zijn geheel opnemen of het tegoed op de rekening laten staan en ieder jaar een deel ontvangen. Door het op de rekening te laten staan hoef je er bij de bepaling van de vermogensredementsheffing geen rekening mee te houden. Dat de regeling zou worden afgeschaft, was al langer bekend. Binnen de spaarloonregeling konden werknemers 613 euro per jaar belastingvrij sparen. Het geld werd van het brutoloon naar een geblokkeerde rekening doorgesluisd. Na vier jaar mocht het worden opgenomen. In september 2010 kregen werknemers al eens de mogelijkheid hun spaarloon op te nemen. Daarmee wilde de toenmalige minister van Financiën, Jan Kees de Jager (CDA), het economisch herstel stimuleren. Ook in 2005 is dit een keer gebeurd. De meeste werknemers zetten het geld vervolgens op een spaarrekening. Vanaf 2013 zou voor de spaarloonregeling (zou tevens gelden voor de levensloopregeling) het vitaliteitssparen in de plaats komen. Door het spaarloon te schrappen, wordt geld vrijgemaakt voor de verlaging van de overdrachtsbelasting van 6 naar 2 procent. Doel van het kabinet was om hiermee de vastgelopen huizenmarkt te stimuleren.

In November 2012 heeft het kabinet-Rutte-Asscher besloten de vitaliteitsspaarregeling niet meer in te voeren.

Voor het tegoed dat u op uw spaarloonrekening liet staan bleef de vrijstelling van box 3 gelden tot 1 januari 2016.