Particulieren

Lijfrentespaarrekening

Banksparen (lijfrentespaarrekening)

Sinds 1 januari 2008 is het ook mogelijk om niet via een verzekeringsmaatschappij maar via een bank een lijfrente aan te schaffen. De bedragen die u overmaakt naar een dergelijke lijfrentespaarrekening zijn aftrekbaar als er in uw situatie sprake is van een pensioentekort. U kunt met een programma van de Belastingdienst berekenen of u in aanmerking komt voor aftrek van premies.

Lijfrenteverzekering
Als u kiest voor een lijfrenteverzekering dan stort u jaarlijks (premie) of eenmalig (koopsom) een bedrag aan lijfrente bij een verzekeraar. Met de premies of koopsom die u betaalt wordt door de verzekeraar een kapitaal opgebouwd. Vanaf een vooraf overeengekomen leeftijd (bijvoorbeeld vanaf uw 67-jarige leeftijd) ontvangt u dan een periodieke lijfrente-uitkering van de verzekeringsmaatschappij die stopt bij uw overlijden. De uitkeringen moeten van de fiscus uiterlijk ingaan in het jaar waarin u de leeftijd heeft bereikt die 5 jaar hoger is dan de AOW-ingangsleeftijd.

Nadelen lijfrentepolis
Aan het afsluiten van een lijfrentepolis kunnen hoge kosten verbonden zijn. Dit geldt niet voor alle lijfrentepolissen. Een goed vergelijk is hier dan ook aan te bevelen. Mocht u overlijden tijdens de uitkeringsperiode dan vervalt het restant van het opgebouwde kapitaal aan de verzekeraar. Indien u direct na de ingangsdatum overlijdt leidt dit tot vermogensverlies voor de nabestaanden. Met een zogenaamde contraverzekering kunt dit risico overigens wel afdekken, maar daar zijn dan wel kosten aan verbonden

Banksparen
Bij banksparen stort u bedragen op een lijfrentespaarrekening. Dit is een geblokkeerde rekening. U kunt ook een recht verwerven op geblokkeerde rechten van deelneming in een beleggingsinstelling. Dit noemen we een lijfrentebeleggingsrecht. Het gespaarde kapitaal kan inclusief het rendement bij een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht worden gebruikt om lijfrentermijnen (lijfrenteverzekering) bij een verzekeraar aan te kopen of om vanaf een bepaalde ingangsdatum in vaste en gelijkmatige termijnen van  de bank te ontvangen. De uitkeringen moeten van de fiscus uiterlijk ingaan in het jaar waarin u de leeftijd heeft bereikt die 5 jaar hoger is dan de AOW-ingangsleeftijd.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Tussen twee uitkeringen uit een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht mag maximaal één jaar zitten. Langer is dus niet toegestaan. U moet periodiek tussen met tussenpozen van maximaal één jaar uitkeringen ontvangen. Daarnaast dient u rekening te houden met een minimale looptijd van de uitkeringen. Als de eerste uitkering plaatsvindt vóór het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, moet de laatste termijn ten minste twintig jaar later plaatsvinden plus het aantal jaar dat u jonger bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Als de eerste uitkering plaatsvindt na het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt dan moet de laatste termijn ten minste twintig jaar later plaatsvinden.

Alternatief: Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd geldt er een minimale uitkeringsduur van 20 jaar. Wilt u de uitkeringen al voor uw AOW-gerechtigde leeftijd in laten gaan dan wordt het aantal van 20 jaar nog vermeerderd met het aantal jaren dat ligt voor de AOW-gerechtigde leeftijd. Wanneer iemand de termijnen op 60 jarige leeftijd in wil laten moet hij of zij dus rekening houden met een minimale duur van 25 tot 27 jaar. Het is ook mogelijk om voor een duur van 5 jaar te kiezen. In dat geval mogen de uitkeringen niet eerder ingaan dan op de AOW-gerechtigde leeftijd en niet meer bedragen dan € 21.741 (2019) per jaar.

Voordelen banksparen
mogelijk lagere kosten dan bij verzekeren
bij overlijden gaat het recht op uitkeringen uit de lijfrentespaarrekening of uit het lijfrentebeleggingsrecht over naar de nabestaanden. Het (resterende) kapitaal vervalt dus niet aan de bank. Ontving degene die is overleden al uitkeringen van de bank dan blijven de oorspronkelijke ingangs- en einddatum gelden.

Nadeel banksparen
Een heel groot leeftijdverschil tussen partners zou er toe kunnen leiden dat na het overlijden nog maar 2 of 3 termijnen worden uitgekeerd omdat er al 17 jaar waren verstreken. De overblijvende partner zal dan na 2of 3 jaar geen uitkeringen meer ontvangen terwijl bij een lijfrente de termijnen doorlopen op zijn of haar leven.     

Voordeel lijfrentesparen via verzekeraar
Bij banksparen is de uitkeringsperiode vooraf  vastgesteld. Omdat een verzekeringselement ontbreekt kan degene die heel oud wordt dus langer uitkeringen uit een lijfrenteverzekering genieten.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Fiscale faciliteiten
Of u nu stortingen doet op een lijfrentespaarrekening,een lijfrentebeleggingsrecht of een lijfrenteverzekering, deze stortingen zijn maar tot een bepaald maximum, de zogenoemde jaarruimte, aftrekbaar van de belasting. U moet dan wel jonger zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd en een pensioentekort hebben. Onder voorwaarden kan de lijfrenteaftrek worden verruimd. De fiscaal gefacilieerde lijfrentepolis/lijfrentespaarrekening/ lijfrentebeleggingsrecht valt niet in box 3. De uitkeringen worden belast in box I. 

Advies
Of in uw geval een lijfrentespaarrekening de voorkeur geniet boven een lijfrenteverzekering, hangt af van uw persoonlijke financiële situatie. Belt u ons gerust als u hier vragen over heeft!