Particulieren

Fiscaal aftrekbare ruimte

Welk bedrag mag u maximaal in mindering brengen op uw belastbaar inkomen als het gaat om een lijfrenteverzekering.
De formule om uw pensioentekort (en dus jaarruimte) te berekenen luidt in 2018 als volgt:

Uw jaarruimte = 13,3% * (IG – AF) – (6,27 x factor A) – FOR dotatie

IG = Inkomensgrondslag. Hiermee wordt de som bedoeld van uw salaris, vakantiegeld, eventuele dertiende maand, bonussen en eventuele fiscale bijtelling wegens privégebruik van een leaseauto, maar ook ontvangen alimentatie. Als u eventueel ook nog inkomsten heeft uit een eigen onderneming, moet u deze inkomsten eveneens meetellen.

AF = AOW-franchise. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt voor 2019 € 12.275.

A
= jaarlijkse aangroei van uw eventuele pensioenregeling via uw werkgever. Op uw jaarlijkse pensioenbrief kunt u teruglezen hoe hoog dit bedrag is.

F
= FOR-dotatie. Het gaat hier om een jaarlijkse reservering die ondernemers mogen maken. Als u geen ondernemer bent of een ondernemer zonder FOR-reserve, bedraagt deze factor nul.

Wat u verder nog moet weten is dat IG minus AF gemaximeerd is op een bedrag van € 107.593 (2019). Daarmee komt de maximale aftrek dus uit op een bedrag van 13,3% x  € 95.318 euro = € 12.678 (2019).

-- splitter line - remove this to remove the split --

Een voorbeeld:
Marieke heeft een salaris van 65.000 euro. Verder heeft zij geen inkomsten. Ze neemt deel aan een pensioenregeling via haar werk. Volgens de jaarlijkse pensioenbrief bedraagt de factor A € 850.De maximaal aftrekbare premie voor een lijfrenteverzekering voor Marieke bedraagt dan 13,3% * (65.000-12.275) - 6,27 x 850 =
€ 1.683,=. Als zij voor dit bedrag een lijfrenteverzekering/rekening aanschaft, mag zij deze premie volledig op haar inkomstenbelasting in mindering brengen.

Als u in een bepaald jaar uw jaarruimte nog niet volledig benut heeft, dan heeft u nog zeven jaar de tijd om dit alsnog te doen. Dit wordt ‘inhaalruimte’ oftewel 'reserveringsruimte' genoemd. Hiervoor bent u wel gebonden aan bepaalde maxima. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met Finova.

Let op!
Met de verhoging van de AOW-leeftijd wordt beoogd dat we allemaal langer doorwerken. We hebben dan langer de tijd om te sparen voor onze oudedag, en tegelijkertijd zal het gespaarde kapitaal naar alle waarschijnlijkheid in een kortere tijd uitkeren. Om die reden, zo redeneert het Kabinet, kan de maximale jaarlijkse opbouw voor oudedagsvoorzieningen omlaag. Dat heeft ook gevolgen voor de berekening van de jaarruimte en de reserveringsruimte.