Particulieren

AOW-toeslag/AOW-gat

Het is mogelijk dat u op dit moment nog een AOW-partnertoeslag krijgt. Uw partner heeft de AOW-gerechtigede leeftijd dan nog niet bereikt en heeft geen of weinig inkomen. Wie op of na 1 januari 1950 is geboren en in 2015 voor het eerst AOW kreeg, heeft geen recht meer op de AOW-partnertoeslag. Mensen die al een partnertoeslag krijgen, houden deze tot het moment waarop de jongere partner de AOW-leeftijd bereikt. Hoe hoog de partnertoeslag is, hangt af van het inkomen van uw partner.

AOW-toeslag vervallen in 2015
De partnertoeslag is in 2015 afgeschaft. Als u uw AOW-uitkering krijgt, zijn er twee mogelijkheden:

Als u vóór 1 januari 1950 geboren bent, uw partner nog geen recht heeft op AOW én uw partner weinig of geen inkomen heeft, dan heeft u naast uw eigen AOW recht op partnertoeslag. Deze partnertoeslag blijft u ontvangen tot uw jongere partner de AOW-leeftijd bereikt en een AOW-pensioen krijgt. Ook in en na 2015.

Als u op of na 1 januari 1950 bent geboren, ontvangt u alleen de AOW-uitkering voor samenwonenden. In 2018 is dit € 807,88 per maand. Als uw jongere partner geen eigen inkomsten heeft, dan zal uw gezamenlijke inkomen tijdelijk lager zijn – totdat uw partner ook recht heeft op AOW. Dit kunt u voorkomen door nu al maatregelen te nemen. Uw partner kan bijvoorbeeld gaan werken of u kunt extra sparen op een gewone spaarrekening. Ook kunt u bij ons (Finova) informeren naar uw mogelijkheden.

Geen partnertoeslag voor hoge inkomens

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/aow