Particulieren

Oudedagsvoorziening

Wat is een goed pensioen?
Op deze vraag is geen simpel antwoord te geven. Een goed pensioen betekent voor iedereen wat anders. Hierbij spelen diverse zaken een rol zoals:

-        uw financiële situatie
-        uw gezinssituatie
-        uw werksituatie
-        uw wensen     

Een veelgehanteerde norm voor een goed pensioen is 70% van het loon dat u ontvangt op het moment dat u met pensioen gaat. De gedachte hierachter is dat u met 70% van uw inkomen vanaf uw pensioendatum uw levensstijl kunt blijven voortzetten. Dat zit zo.

Omdat u vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd niet alle premies meer hoeft te betalen zou 70 in plaats van 100% voldoende moeten zijn om uw leven op een financieel prettige wijze voort te kunnen zetten. Zo hoeft u vanaf uw AOW-leeftijd geen premies meer te betalen voor de Algemene Ouderdomswet.

Premies worden normaal gesproken door de overheid geïnd via de belastingheffing. In de tabel onderaan deze pagina kunt u zien dat u tot uw AOW-leeftijd over de eerste 33.994 euro aan inkomsten maar liefst 17,9% aan premies AOW moet betalen. Vanaf uw AOW-leeftijd zijn deze dus niet meer verschuldigd. Je kunt het ook anders zeggen. U kunt dus met ongeveer 82 euro bruto na uw AOW-leeftijd net zoveel brood kopen als met 100 euro voor uw AOW-gerechtigde leeftijd. Dit geldt dan voor de eerste 33.994 euro (2018). Bovendien is de kans groot dat u na uw AOW-leeftijd (een groot deel van) uw hypotheek heeft afgelost en daardoor (een groot deel van) de rente en eventuele aflossingen niet meer hoeft te betalen. Ook dit leidt ertoe dat u vanaf uw pensioendatum meestal met 70% van uw laatstgenoten inkomen heel goed uit de voeten kunt.

 

-- splitter line - remove this to remove the split --

 Die 70% is overigens niet altijd voor iedereen een goed pensioen te noemen. Wat voor de één toereikend is, is voor de ander volstrekt onvoldoende. Voor iemand die in een huurhuis woont, lopen de woonlasten na pensionering gewoon door. Heeft u echter een eigen huis waarvan de hypotheek op het moment dat uw AOW ingaat is afgelost, dan zullen uw maandlasten vanaf dat moment zoals hierboven omschreven fors dalen.

Haalt u de 70% van het laatstverdiende loon niet dan spreekt men van een pensioentekort of pensioengat.

TABEL INKOMSTENBELASTING EN PREMIES 2018 box 1 (bron Belastingdienst)