Particulieren

Nabestaandenvoorziening

Het is zoals het woord het al aangeeft een voorziening voor de nabestaanden; een regeling die u treft voor degene(n) die achterblijven na uw overlijden. Dat kan bijvoorbeeld uw partner zijn en/of uw eventuele kind(eren).
Door het treffen van een nabestaandenvoorziening zorgt u ervoor dat de financiële continuïteit van de achterblijvers wordt gewaarborgd. Een nabestaandenpensioen is een verzamelnaam voor een partner- en/of wezenpensioen.