Particulieren

Voorzieningen in privé

Kom je als je partner is overleden niet in aanmerking voor een Algemene Nabestaanden Wet uitkering (1e peiler) of een nabestaandenpensioen van diens werkgever (2e peiler) of zijn de te verwachten uitkeringen niet hoog genoeg dan kun je in privé het tekort opvullen door het afsluiten van een nabestaandenlijfrente of door het afsluiten van een losse overlijdensrisicoverzekering;

Nabestaandenlijfrente

Deze lijfrente (periodieke uitkering die uitkeert zolang de nabestaande in leven is) is speciaal bedoeld voor de verzorging van nabestaanden. De lijfrente kan uitsluitend ingaan bij uw overlijden (als u de premie afgetrokken heeft) of bij het overlijden van uw partner. Alleen bij de Anw-gatverzekering hoeft de lijfrente niet meteen na overlijden in te gaan. De ingangsdatum kan ook opgeschoven worden naar het tijdstip waarop het jongste kind 18 wordt (en het recht op een Anw-uitkering dus vervalt). Als de lijfrente wordt uitgekeerd aan uw kinderen, dan moet de uitkering eindigen bij hun overlijden of anders uiterlijk op hun 30e verjaardag.

De premie is binnen bepaalde kaders fiscaal aftrekbaar. De uitkering is belast en moet vast en gelijkmatig zijn.

Overlijdensrisicoverzekering
In plaats van het verzekeren van een periodieke uitkering (nabestaandenlijfrente) kunt u ook een kapitaal ineens tot uitkering laten komen bij overlijden van u of uw partner. Hoe jonger u bent bij het afsluiten van de verzekering hoe lager de premie. De premie is bij deze individuele regelingen ook afhankelijk van uw gezondheid. U dient altijd gezondheidsvragen in te vullen en vanaf bepaalde verzekerde kapitalen gelden keuringseisen. Boven de € 500.000 verzekerd kapitaal is veelal een huisartsenkeuring verplicht. Bij hogere bedragen zelfs een internistische keuring. Ook hier geldt weer; regel dit soort zaken als het u goed gaat!

LET OP!
Bij diverse verzekeraars is er in de voorwaarden een zogenaamde en bloc-clausule opgenomen. Een verzekeraar kan dan eenzijdig de verzekering aanpassen. Een verzekeraar die op de ingangsdatum de voordeligste premie biedt kan over de hele duur van de verzekering gerekend een stuk minder gunstig uitkomen.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Indien u in het bezit bent van een eigen woning die belast is met een hypotheek dan is het verstandig eens goed te kijken naar de restant schuld die nog blijft staan na het overlijden van één van beide partners. Door deze af te dekken met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat het besteedbaar inkomen van de achterblijvende partner niet grotendeels opgaat aan hypotheekrentebetalingen en aflossingsverplichtingen.

Er zijn diverse soorten overlijdensrisicoverzekeringen die u in privé kunt sluiten.

Als u de premie niet aftrekt van uw inkomen is de uitkering onbelast.

De belangrijkste drie zijn:

 • Overlijdensrisicoverzekering met gelijkblijvend kapitaal
  Hierbij is de uitkering altijd gelijk aan het verzekerde bedrag. Deze vorm wordt het meest afgesloten en door vrijwel alle verzekeraars aangeboden. De gelijkblijvende risicoverzekering is vooral geschikt voor het afdekken van risico's die voor lange tijd op hetzelfde niveau blijven, zoals een gelijkblijvende hypotheekschuld.
 • Overlijdensrisicoverzekering met lineair dalend kapitaal
  Hierbij neemt het verzekerde bedrag jaarlijks met hetzelfde bedrag af. De lineair dalende risicoverzekering is vooral geschikt voor het afdekken van aflopende risico's, zoals inkomstenterugval na het overlijden van u of uw partner.
 • Overlijdensrisicoverzekering met annuïtair dalend kapitaal
  De uitkering is grofweg gelijk aan het verschil tussen het inmiddels opgebouwde vermogen en de (hypotheek-)schuld. Omdat het vermogen stijgt, daalt de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering in dezelfde tijd en met hetzelfde tempo. De annuïtair dalende risicoverzekering is vooral geschikt voor het aflossen van uw hypotheek of het regelen van een nabestaandenvoorziening.

 

-- splitter line - remove this to remove the split --

Door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering kunnen de nabestaanden in het huis blijven wonen als de inkomsten minder worden.

Voordelen:

 • Met een overlijdensrisicoverzekering kun je een aantal risico's afdekken en zorgen dat de nabestaanden niet onverzorgd achterblijven.
 • Er zijn diverse varianten op deze verzekering, en is er dus voor ieders wens of voorkeur wel een vorm te bedenken.
 • Als je de overlijdensrisicoverzekering stopzet zit je niet aan een maandelijkse premie vast.

Nadelen:

 • Als je wat ouder bent is het vaak moeilijk om nog een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Een afwijzing voor de overlijdensrisicoverzekering is zelfs mogelijk. Dit is omdat je een groter risico loopt om eerder te overlijden waardoor de verzekeraar dus moet uitkeren.