Particulieren

De Algemene Nabestaandenwet (ANW)

Tot 01-07-1996 kenden we de Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW) die werd opgevolgd door de Algemene Nabestaandenwet. De nieuwe ANW kwam er om mensen financieel te ondersteunen die er ook echt behoefte aan hebben. De ANW werd afhankelijk van het inkomen gemaakt; het inkomen van degene die achterblijft speelt vanaf 01-07-1996 een rol bij het bepalen van de hoogte van de uitkering.

Om de financiële gevolgen te kunnen overzien als u of uw partner overlijdt, is het van belang te weten

  • of u recht heeft op een uitkering van de overheid
  • hoe hoog deze uitkering is en
  • hoe lang deze uitkering duurt.

Wie hebben er recht op een ANW uitkering?
Nabestaanden die gehuwd of ongehuwd samenwoonden ontvangen een ANW uitkering indien

  • de nabestaande is geboren voor 01.01.1950 of
  • Indien er een kind jonger dan 18 jaar is of
  • de nabestaande voor minimaal 45% arbeidsongeschikt is.

-- splitter line - remove this to remove the split --


Hoe hoog is de uitkering?

De uitkering bedraagt maximaal 70% van het netto minimumloon. Heeft u kinderen onder de 18 jaar dan heeft u mogelijk recht op kindgebonden budget.

-- splitter line - remove this to remove the split --

In onderstaand staatje vindt u een aantal bedragen. Deze bedragen zijn schattingen. Zie voor uw situatie en exacte cijfers de cijferbijlagen.

inkomen nabestaandeANW(I)GekortANW
0 14300 0 14300
10800 14300 900 13400
20000 14300 7000 7300
25000 14300 10800 3500
30000 en meer 14300 14300 0

De genoemde bedragen zijn afgerond en gebaseerd op de langstlevende zonder kinderen.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Voorbeeld
Jan overlijdt op 60-jarige leeftijd. Hij laat Marie alleen achter die net haar 60ste verjaardag heeft gevierd. Marie werkt nog parttime bij de plaatselijke drogist. Ze verdient er met haar werkzaamheden € 900 bruto per maand bij.

Volgens de regels van de ANW wordt de eerste € 782,70 (2018) van die € 900 niet gekort. Van de € 117,30 die nog overblijven mag Marie 1/3 deel behouden. De korting bedraagt dus 2/3 deel van (€ 900 minus € 782,70). Dit komt neer op een korting groot € 78,20. Bij een inkomen boven de € 2.541,87 (2018) per maand wordt de ANW volledig gekort.

Andere inkomsten uit vermogen (spaarrente e.d.), lijfrente-uitkeringen en andere zelf afgesloten verzekeringen tellen niet mee. Maar….. krijgt u een uitkering op grond van de WAO/WIA/WW/ZW e.d. dan bedraagt de korting 100%. Er geldt dan dus geen vrijstelling van € 782,70 plus 1/3 deel van het meerdere.

-- splitter line - remove this to remove the split --

 

Wanneer stopt de uitkering?

  • Bij hertrouwen of samenwoning.
  • Indien het percentage arbeidsongeschiktheid minder dan 45% bedraagt.
  • Als het jongste kind 18 jaar wordt
  • Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.