Particulieren

Afschaffen belastingaftrek

In 2013 besloot het kabinet dat het stamrecht sinds 1 januari 2014 geheel is komen te vervallen. Daarnaast kunnen bestaande stamrechthouders hun gouden handdruk in 2014 opnemen met belastingkorting. Op deze pagina gaan we verder in op de wijzigingen voor de gouden handdruk sinds 2014.  

Afschaffen belastingvrijstelling voor Gouden Handdruk

Het kabinet heeft de belastingvrijstelling die geldt voor Gouden Handdrukken (ontslagvergoedingen) sinds 1 januari 2014 geheel afgeschaft. Deze vrijstelling heette in de wetgeving 'stamrechtvrijstelling'. Omdat ook hierin het woord 'stamrecht' voorkwam, werd vaak ten onrechte aangenomen dat de maatregel alleen zou gelden voor stamrecht-BV's. De stamrechtvrijstelling regelde namelijk dat een gouden handdruk of ontslagvergoeding zonder inhouding van inkomstenbelasting kon worden overmaakt naar:  

  • De rekening van een Stamrecht-BV;
  • Een toegestane, professionele verzekeraar (stamrechtverzekering);
  • een toegestane, professionele bank (banksparen, Gouden Handdruk rekening).

Met deze maatregel werden dus vanaf 2014 in één keer alle mogelijkheden beëindigd om een Gouden Handdruk fiscaal vriendelijk te benutten. Sinds 1 januari 2014 moet over nieuwe ontslagvergoedingen direct en volledig inkomstenbelasting worden afgedragen. Het hangt van de hoogte van de gouden handdruk, de rest van het ontvangen inkomen en eventuele aftrekposten af hoe hoog de belastingdruk uit zal vallen.