Particulieren

Downloads

Hoofdlijnennotitie Aanpassing ontslagrecht en WW
Een notitie waarbij de afspraken die zijn gemaakt bij het Begrotingsakkoord 2013 over het ontslagrecht en de WW nader zijn uitgewerkt.

Informatieblad Rijksoverheid over de veranderingen in de WW, de WGA en de IOW
Op 1 januari 2016 veranderen de WW, de WGA en de IOW. De Overheid heeft een informatieblad hierover uitgegeven.