Particulieren

Renteproducten

Als u de keuze voor een hypotheekvorm (annuitair of lineair ivm aftrekbaarheid vanaf 01-01-2013) heeft gemaakt, dient de volgende vraag zich aan: welk renteproduct wordt gekozen? Het rentepercentage voor hypothecaire leningen kan voor verschillende perioden vastgelegd worden. Er is een breed scala aan mogelijkheden ten aanzien van rentevaste perioden, variërend van een variabele rente tot dertig jaar rentevast. Niet elke geldverstrekker biedt het totale scala aan.

Variabele rente
Het rentepercentage - en daarmee de maandlast - wordt tijdens de looptijd van de lening steeds aangepast aan de marktrente. Zowel naar boven als naar beneden.

Voordelen

 • U betaalt de marktrente. Bij rentedaling gaat de maandlast omlaag;
 • Bij stijgende of dalende rente volgt een geleidelijke aanpassing van de maandlast;
 • Hierdoor treden dus geen schoksgewijze wijzigingen op, zoals dat bij een vaste rente mogelijk is;
 • Vergoedingsvrije aflossing is altijd en onbeperkt mogelijk.

Nadelen

 • U betaalt de marktrente. Bij rentestijging gaat de maandlast direct omhoog;
 • Renteontwikkeling is nauwelijks voorspelbaar;
 • Er is geen zekerheid over de ontwikkeling van de maandlast.

Als de inkomens-/lastenverhouding hoog is, is het raadzaam te kiezen voor een langlopende rente vanwege mogelijke betalingsproblemen bij stijgende rente. Op de lange termijn is de variabele rente het laagst. Er zijn wel perioden geweest in Nederland dat er sprake was van een omgekeerde rentestructuur.

-- splitter line - remove this to remove the split --

 

Vaste rente
Als u zekerheid zoekt is het verstandig de rente vast te zetten voor een langere periode.
U kunt kiezen voor vrijwel iedere rentevaste periode, variërend van één tot en met dertig jaar, oplopend met telkens één jaar. De rentevast periode geldt voor hele jaren.
Alle rentevaste perioden (met en zonder rentebedenktijd) zijn mogelijk zowel bij het afsluiten van een hypotheek als bij de verlenging van hypothecaire geldleningen.

De meeneem of doorgeefconstructie kan interessant zijn. Hiermee kunt u uw rentecontract meenemen naar een volgende woning, of het met de woning doorverkopen aan de koper. Let op: er is wel een nieuwe notariële hypotheekakte vereist. Het recht van hypotheek verhuist immers niet mee.

Voordeel vaste rente

 • Ongeacht de marktrenteontwikkeling betaalt u gedurende de rentevaste periode steeds hetzelfde bedrag. Dit betekent zekerheid voor een aantal jaren.

Nadelen vaste rente

 • Als de marktrente tijdens de rentevaste periode daalt, profiteert de klant daar niet van;
 • De eventueel hoge rentestand op het moment van verlenging geldt voor de gehele volgende rentevaste periode;
 • U bent boeterente verschuldigd als u geheel of gedeeltelijk aflost tijdens de rentevaste periode en de marktrente is lager is. Uiteraard voorzover de extra aflossing de contractbepalingen te boven gaat. U mag veelal 10 tot 20% van het hypotheekbedrag boetevrij aflossen per kalenderjaar.

Rentebedenktijd
U kunt vaak een rentevaste periode kiezen met rentebedenktijd. Dit betekent dat het laatste jaar of de laatste twee jaren van de gekozen rentevaste periode rentebedenktijd is. Voor een rentebedenktijd wordt vaak een opslag van 0,1% per 'bedenkjaar' gevraagd. U bent niet verplicht gebruik te maken van deze mogelijkheid.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Renteconstructies
Er zijn vele renteconstructies denkbaar. Enkele renteconstructies zullen worden besproken.

Rentemiddelingsconstructie
De bedoeling van hypothecaire leningen met een rentemiddelingsconstructie is het effect van renteschommelingen gedurende de looptijd te verzachten. Op het moment dat een rentevaste periode ingaat, wordt een bepaald rentepercentage overeengekomen voor een aantal jaren. Deze afhankelijkheid van een op een bepaald moment actueel rentepercentage wordt door velen ervaren als een groot nadeel. Als de hypothecaire lening bij een toevallig hoge rentestand moet worden verlengd, kunnen de maandlasten opeens aanzienlijk stijgen.
Bij hypothecaire leningen met een rentemiddelingsconstructie wordt de hoogte niet eenmaal per bepaalde rentevaste periode herzien, maar wordt ieder jaar een vijfde of een tiende deel van de schuld aangepast aan de marktrente van dat moment. Een toevallige hoge rente heeft dan ook maar voor 10% of 20% invloed op de maandlasten van het volgende jaar. Dit noemt men ook wel de methode van het 'voortschrijdend gemiddelde'.

Rentedrempelconstructie
Constructies met een rentedrempel vangen renteveranderingen op door te werken met een bandbreedte. Binnen die bandbreedte leiden renteschommelingen niet tot aanpassing van de rente. Als de overeengekomen rente (de stabielrente) bijvoorbeeld 7% is en de bandbreedte 2%, wijzigt het te betalen rentepercentage pas als de marktrente op enig moment de 9% te boven gaat, of onder de 5% komt. Aanpassing vindt dan niet volledig plaats, maar ter grootte van het verschil met de bandbreedte. In feite gaat het hier om een variabele rente, maar door de drempel van 2% wordt het variabele karakter ervan flink afgezwakt.

Bij een lage rentestand kan een dergelijke constructie voordelig uitvallen. Er wordt niet of nauwelijks geprofiteerd van een renteverlaging, maar dat is bij een lage rentestand dan ook niet waarschijnlijk.