Particulieren

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie op hypotheken tot een bepaald maximum bedrag. In 2019 gaan de kosten van NHG iets omlaag, je betaalt 0,9% van het hypotheekbedrag.

De maximale koopprijs voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie stijgt en is vanaf 1 januari 2019 €290.000. Vanaf 2018 bent u niet meer verplicht om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. 

Met de NHG leent u veilig: indien u door overmacht uw hypotheek niet meer kunt betalen neemt de NHG de restschuld van u over. Ook krijgt u korting op uw hypotheekrente. Finova kan voor u nagaan of u in aanmerking komt voor de NHG en vraagt deze voor u aan.

Onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gelden soms andere regels dan onder de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF). Uw geldverstrekker bepaalt in hoeverre zij de GHF- of NHG-regels volgt. De geldverstrekker bepaalt ook in hoeverre zij uitzonderingen binnen de GHF-regels toepast. In de praktijk gaan zij hier heel verschillend mee om.

Kwijtschelden restschuld bij (gedwongen) verkoop woning

U kunt in de situatie komen dat u de hypotheek zelf niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld als u arbeidsongeschikt wordt, gaat scheiden of uw partner overlijdt. Dit kan ertoe leiden dat u uw woning gedwongen moet verkopen. Wanneer de opbrengst onvoldoende is om uw hypotheekschuld af te lossen, betaalt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (de organisatie die de NHG uitvoert) uw restschuld aan de geldverstrekker. Als u aan de voorwaarden voldoet, wordt uw restschuld kwijtgescholden. U moet wel er aan meewerken om de schuld zo laag mogelijk te houden.

-- splitter line - remove this to remove the split --


Woonlastenfaciliteit (WLF)

Als u een hypotheek met NHG heeft en deze niet meer kan betalen, bestaat er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de Woonlastenfaciliteit (WLF). Hiervoor is wel de voorwaarde gesteld dat de problemen met de betaling buiten uw schuld om zijn ontstaan (bijvoorbeeld door werkloosheid, scheiding of als uw partner overlijdt) en dat u op termijn weer aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. De woonlastenfaciliteit is een tijdelijke verlaging van de woonlasten om een moeilijke periode te overbruggen. Deze betalingsachterstand moet u in de toekomst alsnog voldoen. U spreekt met uw hypotheekverstrekker af wanneer en hoe u dat doet.