Particulieren

Het onderpand

Naast de inkomenseis telt voor banken ook de 'marktwaarde' van de woning. De geldverstrekker bepaalt wat die marktwaarde precies is. Dat kan zijn:

•De koopprijs van de woning
•De koop-/aanneemsom, eventueel vermeerderd met grondprijs, bouwkosten, meerwerk, bouwrente en aansluiten    nutsvoorzieningen
•De meest recente WOZ-waarde
•De getaxeerde waarde, eventueel na verbouw

Voor een bestaande woning mag u in 2018 maximaal 100% van de marktwaarde lenen (eventueel na verbouwing) inclusief 2% overdrachtsbelasting. Voor een nieuwbouwwoning is dat maximaal 100% van het totaal van
koop-/aanneemsom, bouwrente en meerwerk.

Als je je huis energieneutraal wil maken (nul-op-de-meter woning) mag je maximaal €25.000 extra lenen. Voor een energiezuinig huis of voor energiebesparende maatregelen mag je tot €9.000 meer lenen. Je inkomen moet wel minstens €33.000 per jaar zijn.