Particulieren

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek gaat uit van hetzelfde principe als de (traditionele) levenhypotheek. Dit product wordt ook wel aangeduid als de 'Verbeterde Levenhypotheek' Aan deze hypotheek is ook een gemengde verzekering verbonden. U lost niets af en over de hele hoofdsom blijft u rente verschuldigd. Daarnaast wordt er jaarlijks een premie voor een levensverzekering betaald. Deze premie bestaat uit een spaardeel en een risicodeel. Het spaardeel neemt jaarlijks door rentebijschrijving toe en leidt tot een uitkering aan het einde van de looptijd waarmee de hypotheekschuld afgelost kan worden.

De marge (voor de geldgever) van een spaarhypotheek wordt gehaald uit het feit dat de hoofdsom van de financiering hoger is dan het tegoed in de verzekering. Om deze reden bieden veel aanbieders van spaarhypotheken niet de mogelijkheid om te sparen boven het hypotheekbedrag. Wordt de mogelijkheid wel geboden, dan krijgt de verzekeringsnemer een variabele rente. De koppeling met de financieringsrente wordt dan losgelaten.

 

Spaarhypotheek