Particulieren

Ouder - Kind hypotheek

Als u als ouder uw kind wilt helpen bij het kopen van een huis dan kan dit zonder fiscale problemen. De door het kind te betalen rente is fiscaal aftrekbaar indien het geleende bedrag helemaal aan de aankoop van de woning is besteed. Op leningen die na 1 januari 2013 zijn afgesloten moet er annuïtair of lineair afgelost worden. Deze leningen moet je ook aangeven bij de Belastingdienst, inclusief het aflossingsschema. Dit alles geldt niet voor bestaande hypotheken die na 1 januari 2013 zijn overgesloten; die mogen dus aflossingsvrij blijven. Voor u als ouder verandert er vervolgens weinig. Als u de kinderen bijvoorbeeld geld leent dat op uw spaarrekening staat dan wordt uw vermogen kleiner. Omdat u een vordering op uw kind krijgt blijft het saldo in box 3 ongewijzigd. Als u de lening vervolgens wilt kwijtschelden moet u oppassen. U moet uw kind officieel rente laten betalen. Dus geen renteloze lening verstrekken. De rente die u van het kind ontvangt kunt u dan weer geheel of gedeeltelijk terugschenken. Jaarlijks kan dit belastingvrij tot 5363 euro (2018). Daarboven moet u (behoudens vrijstellingen) schenkingsrecht betalen. Het is verstandig om alles vast te leggen in een onderhandse leningsovereenkomst met je kind waarin een zakelijke rente met aflossingsvoorwaarden (minimaal annuitair) wordt opgenomen en waarin wordt aangegeven dat het geld bestemd is voor de financiering van woning X te Y. Het verstrekte geld moet voor de fiscus aantoonbaar worden gebruikt ter financiering van de woning. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit de nota van afrekening van de notaris. Het kind kan de rente aftrekken in box 1 en uzelf moet de lening opgeven in box 3 waardoor u vermogensrendementsheffing per jaar betaald over het geleende bedrag.

Interessant om te weten:
Behalve via een hypotheek kunnen ouders hun kinderen ook steunen door een bedrag te schenken. De aankoop van een eerste huis is een uitgelezen moment om de schenkingsvrijstellingen van 2019 te benutten.