Particulieren

Rente wel of niet aftrekbaar

De hypotheekvormen in Nederland worden sterk bepaald door de belastingwetgeving. We onderscheiden drie hoofdrichtingen in de hypotheeksoorten:

1.    Soorten waarbij je kapitaal opbouwt voor een aflossing aan het einde van de looptijd. Gedurende de looptijd geniet je over de hele lening van de renteaftrek doordat je tussentijds niets aflost. Bovendien kan de kapitaalopbouw ook nog belastingvriendelijk plaatsvinden: er hoeft dan geen rendementsheffing betaald te worden. Dit tweevoudig belastingvoordeel geeft de overheid echter alleen als je je houdt aan allerlei beperkende regels. Hypotheken in deze categorie zijn: de bankspaarhypotheek, de spaarhypotheek, de beleggingshypotheek en mengvormen van deze laatste twee. Vanaf 2013 geldt echter voor nieuwe gevallen dat er geen vrijstelling van de rendementsheffing meer is en ook geen belastingaftrek van de rente.

2.    Soorten waarbij je gedurende de looptijd maandelijks een beetje aflost op de lening. Er vindt geen kapitaalopbouw plaats. Naarmate de lening kleiner wordt neemt ook het voordeel van de belastingaftrek af. Hypotheken in deze categorie zijn: de lineaire hypotheek en de annuïtaire hypotheek.

-- splitter line - remove this to remove the split --

3.    Tenslotte is er nog de hypotheekvorm waarbij je gedurende de looptijd helemaal niets afgelost. Deze heeft de toepasselijke naam aflossingsvrije hypotheek. De belastingaftrek (voor hypotheken van voor 2013) blijft gedurende de gehele looptijd maximaal, maar is wel eindig. Slechts dertig jaar kun je rente aftrekken, daarna niet meer. Maar doordat je in die tijd niets hebt afgelost zul je nog wel een lening over hebben waarover je de volledige rente dan zelf zult moeten betalen. Overigens staat het je vrij om binnen regels tussentijds aflossingen te doen, of om zelf te sparen voor aflossing. Maar als het spaarbedrag groot genoeg wordt dan moet je rekening houden met de fiscus die hierover belasting zal heffen.

Met de komst van het belastingplan 2013 heeft de overheid een streep gezet door de belastingaftrek voor alle hypotheeksoorten die niet minimaal aflossen volgens een annuitair schema van 30 jaar. Wat betekent dat concreet? Als u na 1-1-2013 kiest voor een spaarhypotheek, een beleggingshypotheek of een aflossingsvrije hypotheek, dan kunt u de rente niet aftrekken. Daarmee zijn deze hypotheeksoorten in één klap onaantrekkelijk geworden. Het hypotheeklandschap van Nederland wordt er wel een stuk eenvoudiger van: alleen annuitaire- of lineaire hypotheken leveren nog een aftrekpost op.