Particulieren

Lineaire hypotheek

Bij deze hypotheek lost u periodiek (maandelijks, per kwartaal of jaar) van het begin tot het einde van de looptijd een vast bedrag af. Hierdoor wordt de naast de aflossing verschuldigde rente steeds minder, omdat deze voortdurend over een lager bedrag wordt berekend. In de eerste jaren ontstaat er dan ook een hoge last, omdat de aflossing wordt opgehoogd met een hoge rentebetaling. Aan het eind van de looptijd van de lening is het verschuldigde bedrag veel lager, omdat de rentecomponent veel minder is. Het rentepercentage staat meestal voor een langere periode vast.

De lineaire hypotheek is tegenwoordig een weinig populaire vorm. De hoge aanvangslasten zijn hier debet aan. Daarbij komt dat het fiscale voordeel in de loop der jaren steeds verder afneemt, terwijl de rentebetaler in de regel met zijn inkomen stijgt waardoor te betalen rente een steeds groter fiscaal voordeel zou kunnen opleveren.

De lineaire hypotheek wordt wel vaak ingezet wanneer er sprake is van een tophypotheek. Enkel om de top af te lossen, wordt de lineaire hypotheek in combinatie met bijvoorbeeld een levenhypotheek afgenomen.

Lineaire Hypotheek