Particulieren

Hybride hypotheek

De hybride hypotheek wordt ook wel de spaar/beleggings-hypotheek genoemd. Het biedt de zekerheid van een spaarhypotheek en de flexibiliteit van een beleggingshypotheek.
U betaalt een vast bedrag per maand en over een deel daarvan ontvangt u een rente die gelijk is aan uw hypotheekrente (vgl. spaarhypotheek).
Het andere deel van de maandpremie wordt in verschillende beleggingsfondsen belegd. U bepaalt zelf welk deel u gegarandeerd spaart of risicovol belegt. U maakt volledig gebruik van de renteaftrek, kunt beleggingsrisico's tijdelijk vermijden en maakt kans op een hoog rendement. Wel is de hypotheekrente veelal iets hoger dan bij een leven- of beleggingshypotheek.