Particulieren

Beleggingshypotheek

Beleggingshypotheken zijn er in twee varianten. U kunt beleggen via een levensverzekering of een beleggingsrecht, of direct in aandelen/beleggingsfondsen.

  • via een levensverzekering of beleggingsrecht:
    door betaling van premies -die worden belegd in beleggingsfondsen- bouwt u het eindkapitaal op.
  • zonder verzekering:
    Ook bij deze hypotheek is sprake van een lening die aan het einde van de looptijd wordt afgelost. Hierdoor is over de gehele looptijd de rente over de volledige hoofdsom verschuldigd. Direct bij de aanvang van de looptijd wordt een bedrag op een effectendepot gestort. In beginsel wordt dit depot in aandelen belegd. De ontvangen dividenden worden herbelegd. Als er geen jaarlijkse aanvullende stortingen plaatsvinden, is er sprake van een hoger risico dan bij een beleggingshypotheek waarbij gespreide inleg plaatsvindt. Aan het einde van de looptijd wordt de opbrengst van de verkoop van het effectendepot gebruikt om de lening af te lossen.

 

-- splitter line - remove this to remove the split --

In afwijking van de leven- en de spaarhypotheek is er geen (kapitaal)verzekering aanwezig. Afhankelijk van de hoogte van de hypotheek kan een overlijdensrisicoverzekering worden verlangd door de geldgever. Eind jaren negentig werd deze hypotheekvorm zeer populair. Dit had mede te maken met de hausse in de financiële markten. Tempering van de markt en het feit dat de rente van het deel van de lening dat voor aankoop effecten is gebruikt niet meer aftrekbaar is, hebben geleid tot een afname in effecthypotheken. U loopt het risico dat u door tegenvallend rendement de hypotheek niet in zijn geheel kunt aflossen. Het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek is maximaal.

 

Beleggingshypotheek