Particulieren

Aflossingsvrije hypotheek

Bij deze hypotheekvorm lost u gedurende de looptijd van de lening niets af; u betaalt alleen hypotheekrente. U bouwt daardoor geen vermogen op. Vaak kunt u deze hypotheek alleen afsluiten in combinatie met een hypotheekvorm waarbij er wel wordt afgelost. Een andere mogelijkheid is dat u de woning gedeeltelijk met eigen geld financiert.

 

Aflossingsvrije hypotheek