Particulieren

(Traditionele) Levenhypotheek

Bij deze hypotheek lost u gedurende de hele looptijd niets af. Elk jaar wordt alleen maar rente betaald. Bij deze hypotheekvorm wordt de lening gecombineerd met een gemengde verzekering. Bij zo’n verzekering ontstaat het recht op een uitkering als u of uw partner overlijdt voor de einddatum of leeft op die einddatum. De uitkering wordt gebruikt om de hypotheeklening aan het eind van de looptijd af te lossen. Gelet op de faciliteiten die voor de gemengde verzekering geldt, dient de verzekering (en dus ook de looptijd van de lening) ten minste vijftien of twintig jaar te lopen. Naast rente wordt ook een premie betaald. De premie bestaat uit twee bestanddelen:

  1. Een bedrag voor de overlijdensrisicoverzekering, waardoor de lening geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost bij vooroverlijden;
  2. Een bedrag waarmee wordt gespaard om aan het einde van de looptijd de hypothecaire lening geheel of gedeeltelijk te kunnen aflossen. 

De polis wordt verpand aan de geldgever. Hiermee wordt bereikt dat de geldverstrekker verzekerd is van een uitkering om de vordering te innen. Echter, verpanden is nog geen koppelen. Indien een polis is verpand, kan altijd in overleg met de geldgever worden besloten de uitkering niet aan te wenden ten behoeve van de schuld, maar voor andere doeleinden te gebruiken. De geldgever heeft immers nog de woning als zekerheid. Overigens geldt het omgekeerde ook: koppelen is nog geen verpanden. Een gekoppelde polis dient niet tot zekerheid. Koppelen is een afspraak tussen de belastingplichtige en de fiscus, terwijl verpanden een afspraak betreft tussen de verzekeringsnemer en de geldgever. Eind jaren tachtig is deze hypotheekvorm geïntroduceerd. Tegenwoordig is het merendeel van de afgesloten hypotheken een levenhypotheek of een afgeleide ervan.

 

Levenhypotheek