Particulieren

Hypotheeksoorten

Als de koop tot stand is gekomen, het voorlopig koopcontract is getekend, dan zult u als koper op zoek gaan naar de meest geschikte financieringsvorm. Een aantal zal hier worden behandeld. In de praktijk wordt een financieringsplan veelal op maat gemaakt door een combinatie te maken van bijvoorbeeld twee van de bestaande soorten.