Particulieren

Financieringskosten

Tot de (aftrekbare) financieringskosten van de woning worden gerekend:

 • hypotheekadvieskosten
  Deze kosten hebben betrekking op het advies- en bemiddelingswerk dat uw hypotheekadviseur voor u heeft verricht.  
 • kosten hypotheekakte;
  Hier gaat het om de kosten die de notaris in rekening brengt voor het passeren van de hypotheekakte, inclusief de kosten voor registratie in het hypotheekregister
 • borgtochtprovisie Nationale Hypotheek Garantie;
  Deze provisie is verschuldigd aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie. U krijgt hiermee een aantrekkelijke korting op de rente. De kosten voor deze regeling, de zogenaamde borgtochtprovisie, bedragen 0,9% (2019) van het hypotheekbedrag en vormen aftrekbare kosten
 • taxatiekosten woning.
  De hypotheek die u aanvraagt wordt niet alleen op uw inkomen verstrekt. Ook de waarde van de woning speelt een belangrijke rol. Om de waarde vast te stellen wordt de woning getaxeerd door een taxateur. U als koper betaalt de kosten die de taxateur voor het vervaardigen van het taxatierapport in rekening brengt. Ook deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

-- splitter line - remove this to remove the split -- 

 • rente
  Uitsluitend de rente die daadwerkelijk samenhangt met de financiering van de verwerving, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning is voor een periode van maximaal 30 jaar aftrekbaar. Indien u in de loop van de tijd een extra hypotheek afsluit voor bijvoorbeeld een verbouwing, dan gaat voor deze lening de periode van 30 jaar opnieuw lopen. Een hypotheek mag dus wel langer lopen dan 30 jaar. De rente is na 30 jaar echter niet meer aftrekbaar. Voor leningen die op of na 01-01-2013 worden aangegaan is de rente alleen aftrekbaar als die lening in maximaal 360 maanden tenminste volgens een annuitair aflossingsschema volledig wordt afgelost.

 • Hiernaast zijn de periodieke betaling ingevolge de rechten van erfpacht, opstal en beklemming aftrekbaar. Zo’n periodieke betaling wordt ook wel een erfpachtcanon genoemd:
  Als de grond waarop uw woning staat niet uw eigendom is, maar in erfpacht is uitgegeven wordt u hiervoor jaarlijks een bedrag in rekening gebracht; de erfpachtcanon. Soms zie je dat de erfpachtcanon voor een langere periode is afgekocht (voor bijvoorbeeld 20, 30 of 50 jaar. Bij de overdracht van de woning wordt dan een deel van de afkoopsom in rekening gebracht.