Particulieren

Veelgestelde vragen

Wat doet het BKR te Tiel voor u?
Zoals misschien wel bekend zijn alle geldverstrekkers aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie ( BKR ) te Tiel. Het BKR toetst alle kredietaanvragen, dit om te voorkomen dat u financiële verplichtingen aangaat die uw draagkracht te boven gaan. Bestaande en afgeloste leningen en uw aflossingsgedrag worden bekeken bij de toetsing. Immers alle geldverstrekkers melden bij het BKR de afgesloten kredietovereenkomst. Dit moet een bijdrage leveren ter voorkoming van problematische schuldsituaties.

Hoe ontvang ik een kredietofferte ?
U kunt via uw tussenpersoon eenvoudig een offerte aanvragen door middel van het invullen van een vragenlijst. Meestal heeft u dan binnen een paar uur antwoord of een krediet mogelijk is en bij welke geldverstrekker u de meest voordelige aanbieding kunt krijgen. Ook zijn er diverse sites van aanbieders die zonder tussenpersonen werken waarbij u rechtstreeks een offerte kunt aanvragen. U krijgt dan geen persoonlijk advies! Via uw tussenpersoon ontvangt u altijd een persoonlijk advies gebaseerd op uw specifieke situatie.

Kunt u de lening oversluiten?
Indien u één of meerdere kredieten heeft lopen, kan uw tussenpersoon er voor zorgen dat deze mee worden genomen in uw eventuele nieuwe lening waardoor het een overzichtelijk geheel wordt. Wellicht dat u op deze wijze meerdere euro’s per maand kunt besparen.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Hoeveel geld kan ik maximaal lenen en kom ik in aanmerking voor een krediet?
Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Hierbij spelen de samenstelling van uw inkomen en wat uw vaste lasten zijn een rol. Deze bepalen mede wat u maximaal kunt lenen. Aan de hand van de acceptatierichtlijnen per kredietverstrekker kan er vervolgens berekend worden wat u maximaal kunt lenen. Over het algemeen geldt dat meerderjarige personen ( tussen de 18 en 75 jaar), die in Nederland woonachtig zijn, een lening kunnen aanvragen.

Kan ik opnemen van mijn krediet?
Dit is mogelijk bij een Doorlopend Krediet. U krijgt bij een doorlopend krediet, afhankelijk voor welke kredietverstrekker u kiest, de beschikking over een gratis bankpas. Met deze pas kunt u via de geldautomaat geld opnemen. Meestal zit hier een minimum aan van € 100,- en het maximum is gelijk aan uw kredietlimiet of € 1500,- per dag. Er zijn echter ook kredietverstrekkers waarbij u door middel van opnameformulieren over extra krediet kunt beschikken. Na behandeling van zo’n opnameformulier wordt het bedrag op uw tegenrekening gestort.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Is de rente aftrekbaar?
Dat hangt met name af van uw persoonlijke situatie. Wanneer het krediet betrekking heeft op verbouwing of verbetering van uw eerste woning, dan is de rente mogelijk aftrekbaar voor de belasting. Indien u de lening voor andere doeleinden gebruikt , is de rente niet aftrekbaar. In deze situatie valt uw lening in box 3. Wel mag u de lening in mindering brengen op uw eigen vermogen, in box 3, waardoor de belastingheffing (vermogensrendementsheffing ) lager wordt. Voor meer informatie kunt u terecht op www.belastingdienst.nl .

Is een kredietbescherming noodzakelijk ?
Zoals u weet is een dergelijk product een verzekering die een bepaald bedrag uitkeert indien u arbeidsongeschikt of mogelijk werkloos raakt. Ook bij overlijden kan er een uitkering plaatsvinden. Het is niet noodzakelijk om een kredietbeschermingsproduct af te sluiten bij uw lening. Er zijn echter wel kredietaanbieders die dit verplicht stellen, omdat anders de lening niet verstrekt wordt. Let daar scherp op, het is pas zinvol een dergelijk product af te sluiten indien u daar op dat moment geen voorziening voor heeft lopen. Dit kan zijn een verzekering in privé of via uw werkgever. Wij willen u daarin graag adviseren.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Kan ik extra aflossen op mijn consumptief krediet?
Op een Doorlopend krediet kunt u meestal boetevrij aflossen, bij een Persoonlijke Lening is dit meestal niet mogelijk of alleen tegen betaling van een boete.

Heeft een rentewijziging invloed op mijn krediet?
Indien u een Persoonlijke Lening hebt afgesloten heeft een rentewijziging geen invloed op de lasten van uw krediet. Maar wanneer u een Doorlopend Krediet heeft lopen is er sprake van een variabele rente en heeft derhalve een rentewijziging invloed op uw maandlasten.

Kom ik voor een Consumptief Krediet in aanmerking?
Over het algemeen gelden de regels bij de kredietverstrekkers dat meerderjarige personen, tussen de 18 en 75 jaar, die woonachtig zijn in Nederland een lening kunnen aanvragen. Tevens is het belang om naar de acceptatierichtlijnen van de kredietverstrekkers te kijken.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Wat wordt bedoeld met een maximum kredietvergoeding?
Voor kredieten met een looptijd korter dan drie maanden geldt sinds 1 juni 2011 de maximumkredietvergoeding. Dat betekent dat voor roodstanden en flitskredieten jaarlijks niet meer aan rente en kosten mag worden gerekend dan 12% plus de wettelijke rente (vanaf 1 januari 2015 in totaal 14%). Door de Europese richtlijn consumentenkrediet gelden voor deze kredieten nu de normale kredietregels. Zo zijn er voorwaarden aan reclame-uitingen, een verplichte kredietwaardigheidtoets en is transparante informatie vooraf over onder meer de jaarlijkse kosten een eis. Reclame moet bijvoorbeeld transparanter worden en de aanbieder moet toetsen of het krediet past bij de financiële positie van de consument. Kortlopende kredieten kunnen dus nog steeds worden aangeboden. Alleen mag een te groot risico van wanbetaling niet meer volledig op de consument worden afgewenteld en moet de consument dezelfde bescherming krijgen als bij reguliere kredieten.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Wat is een Flitskrediet?
Bij een flitskrediet sluit u een lening af voor een laag bedrag dat u binnen korte tijd weer terugbetaalt. Meestal gaat het om bedragen tot maximaal 500 euro met een terugbetalingstermijn van minder dan 30 dagen. Aanbieders van flitskredieten proberen onder de regels van de AFM uit te komen door geen rente in rekening te brengen. In plaats daarvan berekenen ze (hoge) ‘administratiekosten’. Consumenten kiezen vaak voor een flitskrediet als ze geen gewone lening meer kunnen afsluiten, maar wel accuut geld nodig hebben. Terugbetalen doen ze binnen 30 dagen of het af te lossen bedrag wordt ingehouden op hun salaris. Een flitskrediet is heel duur. Een normale lening kost u 5 tot 10% rente. Voor een flitskrediet betaal je rentepercentages, teruggerekend naar ‘advies- of administratiekosten’, die oplopen tot meer dan 600%! Als je niet (meer) in aanmerking komt voor een gewone lening en toch accuut geld nodig hebt, probeer dan een betalingsregeling te treffen. Door flitskredieten kunt u nog meer in financiële problemen komen.