Particulieren

Links

Er zijn diverse interessante websites waarop u veel informatie over financiële producten en diensten kunt vinden. Onderstaand treft u een aantal websites aan.

Nibud
website van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

KiFid
Website van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

BKR
Website van de Stichting Bureau Krediet Registratie

Kenmerken soorten leningen (Nibud)