Particulieren

Persoonlijke lening

In de volksmond wordt een persoonlijke lening ook wel PL genoemd. Het is een leenvorm waarbij voor u zowel het gewenste leenbedrag, de looptijd als het rentetarief vastgezet worden bij het afsluiten van de lening. Bij een persoonlijke lening is er derhalve sprake van een vaste maandtermijn bestaande uit rente en aflossing. Tijdens de hele looptijd van de lening staat het rentetarief vast. Omdat sprake is van een vaste maandtermijn is verhoudingsgewijs een persoonlijke lening een zekere leenvorm.

Een Persoonlijke Lening is een ideale leenvorm, omdat in tijden van een stijgende rente dit op geen enkele wijze van invloed is op de lasten van uw persoonlijke lening. De rente blijft namelijk tijdens de looptijd ongewijzigd.

Indien u bijvoorbeeld een auto wilt kopen, is het kenmerk van een Persoonlijke Lening dat u de looptijd van de lening kunt afstemmen op bijvoorbeeld de levensduur van uw auto. Het voordeel hiervan is dat u voorkomt dat u nog steeds rente en aflossing moet betalen op uw reeds afgeschreven auto.

Voordelen van een Persoonlijke Lening zijn:

  • De hoofdsom van uw lening wordt direct uitbetaald op uw rekening
  • Het rentepercentage staat vast gedurende de looptijd
  • Het maandelijkse bedrag staat daardoor vast
  • De looptijd van de lening staat eveneens vast.

-- splitter line - remove this to remove the split --

De nadelen van een Persoonlijke Lening:

Wij hebben beschreven dat de rente van een Persoonlijke Lening tijdens de hele looptijd vast staat en daardoor niet kan veranderen. Dit kan tevens een nadeel zijn ten opzichte van een vergelijkbare rente voor een doorlopend krediet.
De flexibiliteit van een Persoonlijke Lening ten opzichte van een Doorlopend Krediet is aanmerkelijk minder. Er zijn banken die bijvoorbeeld boeterente in rekening brengen bij een vervroegde aflossing. Dit is bijvoorbeeld bij Doorlopende Kredieten weer niet het geval.