Particulieren

Leasing

Leasing betreft een moderne financieringsvorm die zowel gebruikt wordt voor bedrijfsmiddelen en onroerend goed als voor consumptiegoederen. Denk bijvoorbeeld met name aan auto’s, maar ook aan audio en videoapparatuur. Het bedrijfsleven van vandaag legt meer de nadruk op het gebruik van een bedrijfsmiddel dan op het bezit ervan. Met het bezit van dergelijke bedrijfsmiddelen zijn vaak forse investeringen gemoeid waardoor de bestedingsruimte ( liquiditeiten ) van de ondernemer worden beperkt. Doordat dit een behoorlijke aanslag is op de liquiditeit van de ondernemer beperkt dit weer zijn kredietruimte bij de bank.

Leasen lijkt op een huur(koop)overeenkomst. Hierbij stelt de lessor ( de juridisch eigenaar / kredietverstrekker ) een zaak voor een bepaalde periode ter beschikking aan de lessee ( geldnemer ). De lessee betaalt daarvoor een vaste vergoeding aan de lessor.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Waarin verschilt leasing ten opzichte van een gewone lening bij een bank?

  • Bij leasen is de duur van de financiering van het object afhankelijk en veelal gelijk aan de verwachte levensduur van dit object.
  • U weet exact hoeveel er maandelijks betaald moet worden en hoelang omdat voor de lease periode een vaste rente en een vast termijn bedrag worden vastgesteld.
  • Bij leasen kunnen ook extra diensten worden meegenomen zoals een verzekering, softwarefinanciering, installatiekosten en bijvoorbeeld brandstof.
  • Omdat leasing los staat van andere leningen, wordt de kredietlimiet bij een bank niet aangetast.

Er zijn diverse vormen van leasing, dit is met name afhankelijk van de wensen van u als klant. We noemen de drie hoofdvormen: Operational lease, Financial lease en Particuliere lease. Hierna gaan wij alleen in op Particuliere lease.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Particuliere Lease
Dit is een kredietvorm die eigenlijk een variant is op Huurkoop, zoals eerder is beschreven. Hierbij leent u een vast bedrag, dit kan het totale aankoopbedrag zijn of een deel daar van. Dit kan voorkomen indien u bijvoorbeeld een object wil inruilen. Net als bij andere kredietvormen betaalt u het geleende bedrag in gelijke termijnen terug, vermeerderd met de rente. U spreekt van te voren een looptijd af en u betaalt daarover een vaste maandlast. Tijdens de looptijd van uw krediet staat de rente vast en kan derhalve niet wijzigen, daarnaast heeft u geen fiscale bijtelling, dat is wel het geval bij bijvoorbeeld Operational lease. Indien u dit wenst kunt u bepaalde service elementen zoals, de verzekeringspremie of houderschapsbelasting meefinancieren. U bent economisch eigenaar ( dat wil zeggen dat u tijdens de looptijd feitelijk over het object kunt beschikken ) van het aangeschafte object en u heeft daar het genot van gedurende de looptijd van uw Particuliere Lease. U wordt tevens juridisch eigenaar (dat wil zeggen dat u ook eigenaar wordt van het object) nadat u de laatste termijn betaalt hebt.

U bent bij zowel Particuliere Lease als Huurkoop niet gebonden aan een eindleeftijd. Dit vanwege het feit dat het onderpand tijdens de looptijd juridisch eigendom is van de financier.