Particulieren

Huurkoop

Bij de kredietvorm Huurkoop is er altijd een vast object verbonden aan het geleende bedrag, u kunt dan bijvoorbeeld denken aan een auto, boot , motor of caravan.

Pas nadat u de laatste termijnbetaling heeft voldaan aan de kredietverstrekker bent u officieel eigenaar van het object. Zowel economisch (dat wil zeggen dat u tijdens de looptijd feitelijk over het object kunt beschikken) als juridisch (dat wil zeggen dat u na het betalen van de laatste slottermijn ook eigenaar wordt van het object). De kredietverstrekker blijft dus tot aan dat moment (juridisch )eigenaar van het object, dat is een bijzonder aspect binnen de diverse kredietvormen. Feitelijk huurt men tot aan de laatste termijn het object en gaat het object dan pas van rechtswege over naar de huurder die na de laatste termijnbetaling eigenaar geworden is. De kredietverstrekker stelt het object voor een bepaalde periode ter beschikking aan de kredietnemer, tegen betaling van een vergoeding in maandelijkse termijnen, de huur. Deze huur wordt zodanig berekend dat aan het einde van de looptijd de koop doorgaat. Hier zijn overigens twee varianten voor mogelijk. U kunt er voor kiezen om het geleende bedrag volledig af te lossen tijdens de looptijd tot het einde van de vooraf overeengekomen overeenkomst. U kunt er echter ook voor kiezen om tot een van te voren afgesproken bedrag de lening af te lossen.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Er blijft dan nog een slottermijn over welke u gelijktijdig met de laatste maandbetaling voldoet. De hoogte van deze slottermijn is afhankelijk van de verwachte opbrengst bij inruil van het object dat u gefinancierd heeft, bijvoorbeeld uw auto. Belangrijk is altijd dat u de lening afstemt op de gebruiksduur van uw auto, of boot etc. Indien u bijvoorbeeld uw auto inruilt dan is het weer mogelijk uw nieuwe huurkoop lening weer volledig af te stemmen op de inruilwaarde uw wensen en mogelijkheden.

Als je Huurkoop vergelijkt met leasing dan is het grote verschil dat de eigendomsoverdracht bij Huurkoop aan het einde van de looptijd van rechtswege gebeurt en niet zoals bij leasing optioneel is.

Er is een variant mogelijk op het standaard huurkoopcontract, hierbij kan de huurkoper op elk moment in het huurtraject de koopoptie uitoefenen.

Bijkomend voordeel voor de kredietverstrekker is dat het object een zakelijke borgstelling blijft vormen voor de uitoefening van het contract. De huurverkoper kan zijn eigendomsrecht laten gelden en daarmee de huurkoper het verdere genot van het gehuurde object ontzeggen, indien de huurkoper zijn verplichtingen niet nakomt.

-- splitter line - remove this to remove the split --

U heeft als huurkoper een voordeel doordat er aan de kant van de verkoper sprake is van een verminderd risico. Hierdoor kan het krediet goedkoper want bij het niet naleven van de huurkoop verplichting staat het object borg. Dit in tegenstelling tot een koop op afbetaling waarbij de verkopende partij kan overgaan tot beslaglegging.

Huurkoop is daardoor een specifieke constructie die met name gebruikt wordt bij goederen en voorwerpen met een lange tot zeer lange levensduur. Wat verder bijzonder is aan huurkoop is het feit dat de overeenkomsten van deze kredietvorm nog niet zijn gemoderniseerd en derhalve geregeld zijn in het laatste restant ( 7a ) van het Burgerlijk Wetboek. Alle overige kredietvormen worden inmiddels in het Nieuw Burgerlijk Wetboek beschreven.

Voordelen van Huurkoop

  • U kunt het object direct meenemen.

De nadelen van Huurkoop zijn

  • Meestal is Huurkoop door de hoge rente een dure vorm van lenen.
  • Indien u minder dan 75% van het huurkoop bedrag betaalt hebt en de aflossing niet meer kunt opbrengen heeft de kredietverstrekker de mogelijkheid het object terug te halen.