Particulieren

Doorlopend Krediet

Indien u kiest voor een Doorlopend Krediet ( DK ) spreekt u met de kredietverstrekker een limiet af. Het is een flexibel krediet dat voortdurend tot uw beschikking staat en ook wel kan worden gezien als een financiële reserve. U kunt steeds tot aan de limiet geld opnemen. In de financieringsaanvraag kunt u aangeven welke limiet u wenst. De looptijd staat bij een Doorlopend Krediet meestal niet vast. Op het moment dat u geld gaat opnemen, moet u over het opgenomen saldo rente gaan betalen. Indien u tijdens de looptijd ook maandelijks aflost kunt u steeds weer tot aan de limiet geld opnemen. In de meeste gevallen verplichten de kredietverleners om , meestal maandelijks, een deel van de opgenomen limiet weer af te lossen.

Het voordeel van een DK is dat u gedurende de looptijd altijd zonder boete kunt aflossen. Op deze wijze kunt u de looptijd verkorten of een extra financiële reserve opbouwen indien u in de toekomst extra opnames wenst te doen. Doordat de lening eenvoudig en flexibel van opzet is, met betrekking tot aflossing en opnames, zal daardoor de rente en dus ook de aflossing per maand verschillend kunnen zijn. Er is hierdoor sprake van een variabel rentetarief omdat de kredietverstrekker tijdens de looptijd de rente kan wijzigen.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Veelal wordt de aflossing op een Doorlopend krediet vastgesteld op een percentage per maand. Bij een 2% aflossing betaalt u 2% van de kredietlimiet, dus bij een kredietlimiet van € 10.000,-- is uw maandlast € 200,--. Het maandbedrag is opgebouwd uit de te betalen rente en een bedrag aan aflossing. Omdat de rente tijdens de looptijd kan worden bijgesteld, is ook uw aflossing variabel. Deze constructie heeft tot gevolg dat men bij een Doorlopend krediet spreekt over een “theoretische looptijd”. Bij het vaststellen van die theoretische looptijd wordt uitgegaan van een gelijkblijvende rente en geen verdere tussentijdse opnames.

Het is in enkele gevallen ook mogelijk een doorlopend krediet te sluiten waarop niet wordt afgelost, u betaalt dan uitsluitend rente. Raadpleegt u de mogelijkheden bij de diverse aanbieders.

Vanwege de grote mate van flexibiliteit wordt er vaak gekozen voor een Doorlopend krediet met name omdat er vooraf niet exact vaststaat hoeveel krediet er nodig is of wanneer verschillende uitgaven te verwachten zijn. Voordat u een Doorlopend krediet afsluit is het verstandig om de voorwaarden en rentetarieven van de diverse aanbieders te vergelijken. Vormen van een Doorlopend krediet zijn bijvoorbeeld, Private Label Cards, Klantenkaarten en Winkelpassen.

-- splitter line - remove this to remove the split --

De kenmerken zijn van een Doorlopend krediet zijn:

  • De rente is altijd variabel bij een Doorlopend krediet
  • In bepaalde situaties zijn er individueel vaak afwijkende afspraken te maken omtrent de maandlasten, looptijd of voorwaarden.
  • Over de afgesproken kredietlimiet betaalt u meestal een vast bedrag aan rente en aflossing.
  • Desgewenst kunt u tijdens de looptijd de kredietlimiet verhogen indien er behoefte is aan extra financiële ruimte.

Voordelen van een Doorlopend krediet zijn:

  • U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag
  • De rente is weliswaar variabel, maar relatief laag
  • U kunt eenvoudig geld opnemen over eerder afgeloste geldbedragen
  • Tussentijds kunt u altijd boetevrij aflossen

-- splitter line - remove this to remove the split --

De nadelen van een Doorlopend krediet zijn:

  • Van te voren is de ( theoretische ) looptijd van de lening moeilijk vast te stellen, omdat de afgeloste bedragen ook weer boetevrij opneembaar zijn en doordat de aflossing als gevolg van een wijzigende rente niet maandelijks dezelfde is.