Particulieren

Inventarisatiemodule

Hieronder kunt u het door ons verstrekte wachtwoord invoeren. Na inloggen komt u bij de vragen die gaan over uw persoonlijke financiële planning. Door de vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden geeft u ons een beeld van uw huidige (financiële) situatie, uw doelstellingen, uw kennis en ervaring en risicobereidheid.

Wij wensen u succes met het doorlopen van deze module!

Wachtwoord