Particulieren

De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)

Tot 1 januari 1998 kenden we in Nederland de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW). Het was een volksverzekering die aan iedere ingezetene bij arbeidsongeschiktheid een uitkering gaf van 70% van het minimumloon na een jaar van arbeidsongeschiktheid. Of u nu bij een baas werkte of voor u zelf; de AAW gold voor iedereen. Werkte u voor een baas dan kreeg u een WAO-uitkering (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering) waarin die AAW verwerkt zat. Op 1 januari 1998 is de AAW vervallen. De WAO-uitkering bleef toen voor mensen in loondienst nog bestaan. Op 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de WIA; de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Werk staat nu voorop.