Particulieren

Aanvullende voorzieningen

De WIA hiaatverzekering
Als u arbeidsongeschikt wordt dan gaat dat vaak gepaard met een forse inkomensdaling.
U kunt dit gat via uw werkgever verzekeren met een collectieve WIA-hiaatverzekering. Bij een modaal inkomen bedraagt de premie slechts 3 à 5 euro per maand.
Heeft uw werkgever geen collectieve WIA-hiaatverzekering, dan kunt u ook een individuele polis afsluiten. Volgens diverse werkgevers- en werknemersorganisaties biedt minstens de helft van de werkgevers geen hiaatpolis. Een polis zelf sluiten is echter duur, verzekeraars hebben geen acceptatieplicht en ze keren vaak pas volledig uit als werknemers volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard. Met de huidige keuringsregels is de kans daarop erg klein.

De WIA excedentverzekering
Ligt uw inkomen boven het maximum dagloon dan krijgt u bij arbeidsongeschiktheid over dat gedeelte helemaal niets.

-- splitter line - remove this to remove the split --

Voorbeeld:
De heer Van Vliet verdient als accountant in loondienst € 100.000. Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid komt de heer Van Vliet in aanmerking voor een IVA-uitkering. De uitkering bedraagt 75% van € 55.927 (2019) is € 41.945. De heer Van Vliet gaat er dus fors in inkomen op achteruit. Hij levert zonder aanvullende verzekering bijna 64% van zijn inkomen in. Door het sluiten van een zogenaamde WIA-excedentverzekering verzekerd hij het deel van het inkomen boven de € 53.705,97. Dat deel noemen we het excedent. In de regel zijn verzekeraars bereid om dat excedent voor maximaal 80 a 90% af te dekken. Het is het meest aantrekkelijke om dit via de werkgever te verzekeren. Net als bij de WIA-hiaatverzekering is zelf sluiten duur. Ook hier hebben verzekeraars geen acceptatieplicht.