Particulieren

Veelgestelde vragen

Ik ben na een medische en arbeidskundige beoordeling minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard. Ik krijg dan ook geen uitkering. Heb ik nergens recht op?
Werknemers die na een medische en arbeidskundige beoordeling minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn (ofwel: minder dan 35% inkomstenverlies lijden) krijgen geen uitkering. Zij blijven in dienst bij hun werkgever in eigen of aangepast werk, eventueel met een aangepaste beloning. Als de eigen werkgever aantoonbaar geen passend werk voor handen heeft, kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen en heeft de werknemer in beginsel recht op WW. Heeft de werknemer geen recht op WW, dan kan hij een beroep doen op bijstand (WWB).

Wat is de Wajong?
Wajong is een afkorting voor de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten. Iemand heeft recht op een Wajonguitkering als die in zijn of haar jeugd geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakte. Men is arbeidsongeschikt als door ziekte of handicap minder verdient kan worden dan iemand met dezelfde leeftijd en opleiding. De Wajong-uitkering zorgt ervoor dat er in ieder geval een inkomen op minimumniveau is. Voor meer informatie over de Wajong verwijs ik u graag in het menu naar "links".